Job offer, PhD position Healthy Ageing at Work (Groningen)

Promovendus Healthy ageing at work (1,0 fte) (214116)

Organisatie

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen doet onderzoek dat de mens centraal stelt. De vragen betreffen de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Er is zowel aandacht voor het normale functioneren van mensen als voor problemen van mensen of groepen en de wijze waarop deze problemen kunnen worden opgelost of voorkomen.

De RUG en het UMCG zijn samen met een aantal noordelijke bedrijven en andere kennisinstellingen gestart met het onderzoeksprogramma SPRINT@Work. Binnen dit programma worden producten ontwikkeld en getest met als doel om de arbeidspopulatie, en met name de oudere werknemer, in Noord-Nederland langer, gezonder en productiever te laten (door)werken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de aanwezige kennis op het gebied van biomedische technologie, zorg- en fitnesstechnologie, multi-media toepassingen, gaming, sensortechnologie en monitoring. Deze combinatie opent een wereld aan nieuwe mogelijkheden om innovatieve technieken te ontwikkelen en bovenal deze technieken succesvol toe te passen om zo een gezonde werkplek te realiseren voor oudere werknemers. SPRINT@Work zal ook leiden tot economische ontwikkeling omdat bedrijven die de innovatieve technieken leveren hun positie op de Europese en mondiale groeimarkt aanzienlijk zullen versterken.

Functieomschrijving

Het programma biedt in totaal plaats aan vier promovendi, waarvan een promovendus wordt aangesteld bij de afdeling Experimentele Psychologie van de RUG. Uw taken als onderzoeker zijn o.a. het voorbereiden en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, en het analyseren van de gegevens, het schrijven van wetenschappelijke tijdschriftartikelen met een academisch proefschrift als einddoel.

Functie-eisen

U hebt aantoonbare ervaring met experimenteel onderzoek en het meten van psychofysiologische maten (o.a. EEG/EMG). U kunt programmeren in MATLAB of bent bereid en in staat u zich dit in korte tijd eigen te maken. U bezit bovendien een sterke motivatie om wetenschappelijk onderzoek te doen, een zelfstandige onderzoeksinstelling en u kunt goed samenwerken. U heeft een masterdiploma (Experimentele/Cognitieve) Psychologie of een gelijkwaardige, en voor dit project relevante, wetenschappelijke opleiding. U heeft goede studieprestaties, blijkend uit uw studiepakket en cijferlijst. U kunt zowel mondeling als schriftelijk gemakkelijk communiceren in het Nederlands en in het Engels. In dit project moet veel overlegd en afgestemd worden met cliënten, praktijkmensen, onderzoekers en studenten. Het is daarom belangrijk dat u ook goed kunt plannen en samenwerken.

Arbeidsvoorwaarden

De Rijksuniversiteit Groningen biedt een salaris van minimaal € 2083,- bruto per maand in het eerste jaar tot maximaal € 2664,- bruto per maand in het laatste aanstellingsjaar bij volledige werktijd. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor een periode van in totaal vier jaar die dient te worden afgesloten met een individuele dissertatie. U krijgt eerst een tijdelijke aanstelling van 18 maanden. Na een beoordeling en bij gebleken geschiktheid wordt de aanstelling verlengd voor het resterende deel van het project.

Sollicitatie
U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae en cijferlijst te sturen voor 18.04.2014 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 6 mei 2014.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

Prof.dr. M. M. (Monicque) Lorist, 050-3636376,  M.M.Lorist@rug.nl

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *