Twee Research Assistant posities (1.0 fte)

NWO Zwaartekracht Consortium ‘Language in Interaction’
Deadline: 17 April 2017, 23:59 CET

Het Language in Interaction consortium is op zoek naar twee Research Assistants. Deze posities bieden de mogelijkheid voor het uitvoeren van onderzoek binnen een interdisciplinair team van wereldklasse.

Werkomgeving

Binnen ons consortium zijn vijf “Big Questions” (BQs) gedefinieerd die centraal staan in ons begrip van het menselijk taalvermogen. Teams van onderzoekers zullen samenwerken om gezamenlijk deze belangrijke vragen binnen ons vakgebied te beantwoorden

Big Question 4 is gericht op variabiliteit in taalverwerking en in het leren van talen: Waarom wordt het vermogen om een taal te leren beïnvloed door leeftijd? Hoe kunnen we individuele taalvaardigheid karakteriseren en in kaart brengen in relatie tot de populatieverdeling?

Big Question 4 bestaat uit twee onderdelen:
Deel A richt zich op vaardigheden in taalverwerking bij jonge volwassenen, terwijl deel B zich richt op vaardigheid in het leren van taal bij kinderen en volwassenen. Deel A zal een uitgebreid pakket aan taaltaken ontwikkelen gericht op klank, betekenis, en grammaticale verwerking van woorden en langere uitingen tijdens het spreken en luisteren. Daarnaast zullen taken worden geselecteerd of ontwikkeld voor de evaluatie van algemene cognitieve vaardigheden die naar alle waarschijnlijkheid de prestatie op taaltaken beïnvloeden. Deel B maakt gebruik van variabiliteit in het leervermogen om te onderzoeken waarom het verwerven van een tweede taal (L2) moeilijker kan worden op volwassen leeftijd.

Werkzaamheden

Je zult voornamelijk werken aan deel A van Big Question 4. Je zult betrokken zijn bij de ontwikkeling van test items (bijvoorbeeld ontwikkelen stimuli, aanpassen van Engelse testen voor gebruik in het Nederlands, voorbereiden van de test items in bestaande softwarepakketten), data-analyse en -archivering. Je belangrijkste taak zal echter zijn om deelnemers aan het onderzoek in te plannen en te testen in het laboratorium in Nijmegen en op scholen op diverse locaties in Nederland. Wij verwachten

 • Je moet beschikken over een BA-diploma of deze binnenkort behalen (universiteit of hogeschool) in de psychologie, taalwetenschap, (speciaal) onderwijs, logopedie, of in een ander relevant vakgebied.
 • Het belangrijkste is dat je goede communicatieve en organisatorische vaardigheden hebt en je comfortabel voelt in interactie met jonge mensen, zowel individueel als in een groep.
 • Je moet native of near-native kennis van het Nederlands hebben en een goede kennis van het Engels.
 • Goede IT-vaardigheden worden zeer gewaardeerd.
 • Enige ervaring in het onderwijs, met therapie of het geven van begeleiding zou nuttig zijn.
  Sollicitaties van uitstekende kandidaten met een minder dan ideaal profiel worden ook in overweging genomen.

Wij bieden

Beide RA posities zullen worden ingebed in het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek, Nijmegen.

 • aanstelling: 1,0 fte;
 • het salaris is gebaseerd op het Tarifvertrag im Öffentlichen Dienst E9b Stufe 1 (TVöD Bund);
 • de hoogte van het startsalaris is afhankelijk van relevante werkervaring.
 • het salaris is exclusief 8% vakantietoeslag;

Meer informatie

Meer informatie tav het Language in Interaction consortium
Meer informatie tav de Big Questions Contact: Prof. Antje Meyer (telefoon: +31 24 3521207; email: antje.meyer@mpi.nl) Prof. James McQueen (telefoon +31 24 3521207; email: j.mcqueen@donders.ru.nl)

Geinteresseerd?

Sollicitaties (tav. Prof. dr. A. Meyer) kunnen worden gestuurd aan Julia Verhoef (j.verhoef@donders.ru.nl). Sollicitaties dienen te bestaan uit en beperkt te worden tot:

 • een sollicitatiebrief;
 • uw curriculum vitae
 • de contactgegevens van twee referenten.

Solliciteer vóór 17 april 2017, 23:59 CET.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *