Dissertatieprijs 2013-2015

In navolging van voorgaande jaren heeft het bestuur van de NVP om tijdens de winterconferentie van 2013 wederom de traditionele NVP Dissertatieprijs uit te loven voor het beste proefschrift op het gebied van de psychonomie of een aanverwant terrein.

Wie tussen 1 juli 2013 en 30 juni 2015 promoveert of gepromoveerd is op een psychonomisch onderwerp aan een Nederlandse universiteit, of op het moment van promoveren lid was van de NVP, kan zich tot 1 juli 2015 kandidaat stellen bij de secretaris van de dissertatieprijscommissie.

Dit kan uitsluitend via electronische weg door het sturen een PDF-versie van uw proefschrift naar onderstaand adres. Indien u geen psychonoom bent, dan dient u in een brief aan te geven waarom het werk in aanmerking zou moeten komen voor de NVP Dissertatieprijs. De secretaris kan gedurende de procedure eventueel verzoeken om vijf gedrukte exemplaren van het proefschrift aan te leveren.

De winnaar wordt bekend gemaakt voorafgaand het NVP Wintercongres 2015 via de door de NVP gebruikte kanalen (e-mail, website, De Psychonoom).

De prijs bestaat uit een cheque ter waarde van EUR 500,– en een oorkonde. De winnaar schaart zich in de illustere rij eerdere winnaars, waaronder professor Frans Verstraten, ERC Grant winnaars professor Eric-Jan Wagenmakers en professor Eveline Crone, Heineken Cognitieprijswinnaar Floris de Lange, en Open Sesame-auteur Sebastiaan Mahtot, en wordt uitgenodigd voor het NVP wintercongres om een plenaire lezing te houden over het bekroonde werk.

De dissertatie kan TOT 1 JULI 2015 naar het volgende emailadres worden gestuurd:
Dr. Jacob Jolij
Secretaris van de NVP dissertatieprijscommissie 2013-2015 j.jolij@rug.nl