NVP Wintercongres

Het NVP Wintercongres is een tweejaarlijks congres waar psychonomisch Nederland elkaar ontmoet, onderzoeksresultaten uitwisselt en sociale contacten legt onderhoudt. Het congres wordt georganiseerd door de congrescommissie en het wetenschappelijk committee, hierin ondersteund door het NVP bestuur. Gezien het internationale karakter van het wintercongres is de verdere informatie op deze pagina’s grotendeels in het Engels.

The NVP Winter Conference is a bi-annual conference where Dutch psychonomists meet up, exchange research results and ideas, and make new connections with colleagues. The conference is organized by our Congress Committee, and the Scientific Committee, and supported by the Board. Because of the highly international profile of the conference, information on these pages is largely in English.