Onze leden

De meeste leden van de NVP zijn werkzaam aan Nederlandse universiteiten, en hebben een aanstelling als promovendus, postdoc, universitair (hoofd)docent of hoogleraar. Zij zijn actief op het gebied van de cognitieve psychologie en/of de cognitieve neurowetenschappen, maar binnen alle deelgebieden van de psychologie zijn er onderzoekers te vinden die vanuit een psychonomisch perspectief werken.

De Nederlandse psychonomen doen mee in de internationale wereldtop; er wordt onder andere regelmatig Nederlands psychonomisch onderzoek gepubliceerd in toptijdschriften als Nature, Nature Neuroscience, Science, en PNAS, waaronder werk van onze leden.

Het meeste psychonomisch onderzoek wordt verricht aan de Nederlandse universiteiten of aan universiteiten gelieerde onderzoeksinstituten, zoals Nijmeegse Donders Instituut, het Amsterdamse Centre for Cognitive Science (CSCA), of het Groningse BCN (Brain and Cognitive Neurosciences). Ook aan het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen (NIN), een instituut van de KNAW, wordt psychonomisch onderzoek verricht. Onderzoek aan dit soort instellingen is meestal fundamenteel van aard: het gaat om nieuwsgierigheid gedreven onderzoek om uit te rafelen hoe de menselijke geest in elkaar zit. Onderzoeksonderwerpen zijn bijvoorbeeld waarneming, geheugen, emoties, taal, en bewustzijn.

Daarnaast kent de psychonomische benadering ook een groot toepassingsgebied buiten de ‘ivoren toren’: omdat techniek steeds complexer wordt en een toenemende rol speelt in ons alledaagse leven is er vanuit het bedrijfsleven een groeiende vraag naar experts op het gebied van de ‘wetten van de geest’. Toegepast onderzoek, waarbij een oplossing voor een praktisch probleem gezocht wordt, wordt vooral gedaan bij instellingen als TNO en bij bedrijven, hoewel bij veel universiteiten ook toepassingsgericht onderzoek gedaan wordt. Bedrijven gebruiken kennis uit het toegepaste onderzoek bijvoorbeeld om gebruikersinterfaces zo te ontwerpen dat de kans op het maken van fouten geminimaliseerd wordt, of om gebruikers een zo plezierig mogelijke ervaring te bezorgen bij het spelen van een computerspel. Ook het gebruik van hersenonderzoek in de marketing, de zogenaamde ‘neuromarketing’, is een goed voorbeeld van toegepast psychonomisch onderzoek – is consumentengedrag te voorspellen op grond van hersenactiviteit? Daarnaast wordt er regelmatig een beroep gedaan op psychonomen vanuit de overheid of de juridische sector als expert op het gebied van bijvoorbeeld getuigenverklaringen of waarneming.