Wat is de NVP

De Nederlandse Vereniging voor Psychonomie

Nederland kent een rijke psychonomische traditie: eind 19e, begin 20e eeuw werden de eerste Nederlandse psychologische laboratoria ingericht door onder andere Franciscus Donders in Utrecht en Gerard Heymans in Groningen, waar onderzoek met een duidelijke psychonomische inslag verricht werd. In Nederland werd in 1968 de Stichting voor Psychonomie opgericht, die in 1985 overging in de Nederlandse Vereniging voor Psychonomie.

De Nederlandse Vereniging voor Psychonomie heeft als doelstelling het bevorderen van de psychonomie in Nederland. Het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Psychonomie staat open voor iedereen die belangstelling heeft voor de psychonomie, maar de vereniging richt zich vooral op de actieve beoefenaars van de psychonomie.

Belangrijke activiteiten van de vereniging zijn het uitgeven van het vakblad “De Psychonoom”, het organiseren van het drukbezochte tweejaarlijkse NVP Wintercongres, en de organisatie cursussen voor psychonomen voor zover hierin niet voorzien wordt door de universiteiten. Verder treedt de Vereniging op als spreekbuis van de Nederlandse psychonomie, bijvoorbeeld richting de overheid, NWO, of buitenlandse zusterverenigingen.