Welkom

Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychonomie, de beroepsvereniging voor psychonomen in Nederland. ‘Psychonomie’ is een benadering van wetenschappelijk onderzoek in de psychologie, die zich richt op het bestuderen van wetmatigheden in menselijk gedrag en de onderliggende biologische processen, zoals bijvoorbeeld hersenactiviteit en hormoonhuishouding.

De doelstelling van de NVP is het bevorderen van het psychonomisch onderzoek in Nederland. Zij doet dit door te fungeren als klankbord voor haar leden, te participeren in discussies met organisaties als NWO, het uitbrengen van de het blad De Psychonoom, en het organiseren van congressen en symposia, waarvan het tweejaarlijkse Wintercongres het belangrijkste is.